Ernæring

15.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Gastromedisinsk avdeling


Definisjon 

Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal vurderes for ernæringsmessig risiko og for pasienter i risiko, skal det legges en plan for ernæring.

Energibehov 

Energibehovet vurderes bl.a. i forhold til ernæringsstatus (vekt), forbruk (feber, katabol fase) og tap (fistler, diaré).

 

Adekvat tilførsel kontrolleres mot kroppsvekt.

 

Omtrentlige behov

  • Normalt sengeleie: 29 kcal/kg/dag
  • Oppegående: 33 kcal/kg/dag
  • For oppbygging: 40 kcal/kg
  • Feber øk med 10 % for hver grad temperaturøkning.

 

Kritisk syke pasienter bør ikke tilføres mer enn behovet, stabile pasienter litt i overkant og syke, underernærte kan tilføres energi tilsvarende 150 % av behovet.