Generelt om barnefrakturer (inkl remodelering barn)

15.03.2018Versjon 1.1

Generelt 

Her er det samlet noen eksempler på remodellering av frakturer hos barn.

Distal antebrachiumfraktur - 6-åring 

 

 

 Satt på plass og  gipset i narkose. Ktr 2 uker senere.
Satt på plass og gipset i narkose. Ktr 2 uker senere.

 

 

 6 uker etter skaden.
6 uker etter skaden.

 

 

 8 måneder etter skaden.
8 måneder etter skaden.