Sinussekret

28.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om sinusitt.

Prøvetakingsutstyr 

Pri 1: Steril lufttom beholder (feks sprøyte)

 

Ved lang transporttid: eSwab i tillegg

 
   

Prøvetaking 

  • Prøve tas ved aspirasjon fra sinus eller ved skylling av sinus.
  • Sendes i steril, lufttom beholder (f.eks sprøyte) for å sikre materiale til både aerob og anaerob dyrkning.
  • Ved lang transporttid bør noe prøvemateriale tas på pensel i transportmedium for å sikre best mulig overlevelse av eventuelle anaerobe bakterier.

 

Dyp neseprøve på pensel er ikke optimalt prøvemateriale da slike prøver ofte kontamineres av vanlig flora fra nesekaviteten.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.