Analyser

Brucella dyrkning

10.04.2024Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

 • Mistanke om human brucellose
 • Feber ukjent årsak

Mistanke om brucellose må alltid oppgis på laboratoriets rekvisisjon! Dette for å sørge for adekvat håndtering av prøven og for å redusere smitterisiko for laboratoriets personale.

Prøvemateriale 

Best egnet

 • Blod (blodkultur)
 • Benmarg

 

Det kan være aktuelt å dyrke

 • Spinalvæske
 • Leddvæske
 • Lymfeknuteaspirat
 • Biopsi fra lever eller milt

 

Væsker settes på aerob blodkulturbuljong.

Oppbevaring og forsendelse 

Alle prøver skal sendes laboratoriet raskest mulig. Generelt bør de oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Dyrkning

Svar 

 • Vekst/Ikke vekst
 • Kvantitativt (f.eks. konsentrasjon, mengde)

Svartid 

Negative svar: 7 dager.

 

Svartid for positive resultater vil variere.

Merknader 

 • Da mikroben er vanskelig både å dyrke og identifisere, bør det ved klar mistanke om brucellose også utføres 16S rDNA-sekvensering direkte fra adekvat prøvemateriale (f.eks. beinmarg eller lymfoid vev)
 • Diagnostikk av brucellose utføres også via serologi.

 

Funn av Brucella species er nominativt meldingspliktig til MSIS, se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

 

Mistanke om næringsmiddelbårent utbrudd med Brucella er varslingspliktig til kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet.