Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt B virus DNA (kvalitativ)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
05.06.2023Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

Kun til undersøkelse av celler og vev fra donor for å redusere mulighet for smitteoverføring til mottager, jmf. lovdata Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev.

 

Send også samtidig tatt prøve til serologi.

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

Minimum 1 mL.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

 

Utføres alltid sammen med HIV-1/2 RNA (kvalitativ) og Hepatitt C virus RNA (kvalitativ).

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av HBV DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: cobas 6800 (Roche).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

7-14 dager.

Tolkning 

Prøvesvar for PCR og serologi vurderes samlet.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.