Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt B virus DNA (kvalitativ, donorscreening celler og vev)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-10-19

Indikasjon for prøvetaking 

Kun til undersøkelse av celler og vev fra donor for å hindre for smitteoverføring til mottager, jmf. lovdata Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev.

Send også samtidig tatt prøve til serologi.

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

Minimum 1 mL.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av HBV DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: cobas 6800 (Roche).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

7-14 dager.

Tolkning 

Prøvesvar for PCR og serologi vurderes samlet.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.