Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Mucorales DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
28.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Cecilie Torp Andersen, Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om invasiv infeksjon med muggsopp innen gruppen Mucorales.

Prøvemateriale 

Blod, serum, spinalvæske og andre sterile væsker, biopsier og bronkialskyllevæske.

Optimalt prøvevolum ved flytende materiale er minimum 500 µl, vevsbiter bør være minimum 5x5x5 mm.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Prøvetaking og behandling 

Finnålsaspirat, biopsier, spinalvæske og andre presumptivt sterile materialer.

Bronkial skyllevæske, og på utvalgte pasienter annet luftveismateriale.

Oppbevaring og forsendelse 

Pga. fare for kontaminasjon med soppsporer anbefales det å sende uåpnet prøveglass for analysering.

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Mucorales DNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjoner (PCR).

Metoden består av tre ulike PCR-oppsett, som settes opp parallellt og som påviser:

  • Lichtheimia (Absidia) corymbifera
  • Mucor og Rhizopus arter
  • Rhizomucor arter

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Følgende analyser besvares med påvist eller ikke påvist:

  • Lichtheimia (Absidia) DNA
  • Mucor DNA/Rhizopus DNA
  • Rhizomucor DNA

Svartid 

Hverdager: Avhengig av klinisk problemstilling vanligvis svar samme dag eller dagen etter. Undersøkelsen utføres ikke lør-, søn- og helligdager.

Tolkning 

Funnet må sees i relasjon til klinikk og annen utredning da muggsoppsporer og påvist DNA kan være uttrykk for kolonisering eller også kontaminasjon av prøven.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.