Analyser

Respiratorisk syncytialt virus (RSV) RNA

12.05.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon (symptomvarighet <2 uker).

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium.

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av RSV RNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svartid 

1-3 virkedager.