Jernmangelanemi hos elektive pasienter

29.11.2023Versjon 0.2

Preoperativ anemi 

Er en uavhengig risikofaktor for økt morbiditet og mortalitet både ved hjerte og ikke-hjertekirurgi.

Definisjon: Hb < 13,0 for både menn og ikke-gravide kvinner.

Håndtering på ortopedisk prepol 

Utvidet lab tas rutinemessig hos flg pasientgrupper (forventet blødning > 500ml) med minst 10 dager til operasjonsdato når de er på Prepol:

  • Skolioser > 18 år
  • Degenerative rygger med operasjonstid > 2 timer;
    • Dekompresjon i 3 eller flere nivå
    • Fiksasjoner kombinert med dekompresjon
  • Skulderprotese grunnet fractursequele
  • Revisjoner/sekundære hofte- og kneproteser
  • Større tumorkirurgi

 

Utvidet lab består av: Ferritin, Transferrin sat, Vit B12 og Folat.

 

Ved funn av Hb < 13 g/dl hos andre pasienter på prepol med forventet blødning >500m hvor ikke utvidet lab er tatt: etterbestill utvidet lab. Disse prøvene analyseres på glass med serum, f ex. samme glass som brukes til kreatinin.

Etterbestilling gjøres i DIPS. Ring også Lab’en på 973136 og gjør oppmerksom på at etterbestilling er gjort. Svar vil da foreligge ila 30min.

Indikasjon for IV jern preoperativt 

Forventet blødning >500ml + < 6uker til kirurgi + en av flg;

1) Menn og ikke-gravide kvinner:

- Hb < 13 g/dl og Ferritin < 30 mikrog/l eller

- Ferritin 30-100mikrog/l + transf sat < 20%.

2) Gravide: Hb <11 g/dl.(IV jern skal ikke gis til gravide i 1.trimester og skal begrenses i 2. og 3.trimester). Kontakt obstetriker.

3) Funksjonell jernmangel = Ferritin > 100mikrog/l + transferrin sat < 20%.

 

Vurder å nulle ASA / Clopidogrel 5-10 dager preop. (Obs! Forsiktighet vedr nulling av Clopidogrel. Sjekk indikasjon for behandling, se eget kapittel for håndtering av antikoagulerte pasienter).

Behandling på POP samme dag som Prepol 

Avtal med POP-sykepleier på 971297 / 971298 / 971299. Hvis det kun er en POP-sykepleier på jobb, kan OT-anestesilege gjennomføre behandling og overvåkning.

Monitorering: Blodtrykk, EKG og O2-sat. Overvåkes mtp anafylaktiske reaksjoner i min 30 min etter endt injeksjon.

Kan gjøres sittende i stol.

FERINJECT 50mg/ml, 20ml, 1 ampulle Gis som IV injeksjon ufortynnet ila minimum 15 minutter.

 

Husk å bestille Hb-kontroll til operasjonsdagen. Kan tas samtidig med forlik operasjonsmorgenen.

Postoperativ anemi 

Hb<10: gi ny dose IV jern (po administrasjon av jern i denne perioden er ikke anbefalt).

Bestilling av IV jern 

Gjøres av personalet på Prepol/POP (Tønsys, navn på liste: «OT HUS Leger / KSKprepol»). Utgift belastes OT klinikken (Kostnadssted «ORTO HUS Leger, 10226»).

IV jern-preparat som skal bestilles: FERINJECT 50mg/ml, 20ml, 1 ampulle. (Inneholder 1000mg Jernkarboksymaltose).

Litt utdypende info 

Alle våre pasienter på prepol tilsees når det er under 6 uker til operasjonen. Ved behov for preop jernbehandling anbefales IV som administrasjonsform fremfor po når det er i denne perioden.

Når skal man vurdere å utsette operasjonen grunnet preop jernmangelanemi; foreløpig usikkerhet i litteraturen. Vurderes ulikt ved maligne vs non-maligne tilstander. Se utdypende litteratur.

Preop lave ferritin-nivå ved stor ortopedisk kirurgi og abdominalkirurgi er assosiert med økt frekvens av postoperative infeksjoner.

De fleste pasienter vil føle effekt av IV jernbehandlingen ila 3 dager med en rask Hb-respons (50% etter 5 dager, 75% etter 10-14 dager og max effekt etter 2-3 uker).

Hb < 13 

Referanser 

1)Consensus statement, International consensus statement on the peri-operative management of anaemia and iron deficiency. M.Munoz, Anaesthesssia 2017.

2)Fabrice Ferre, Hopital Pierre-Pau Riquet, Toulouse, e-ESRA 2019

3)“Aaemia and patient blood management in surgery”, Toby Richards, University College of London.

4)Review article: “Optimisation of pre-operative anaemia in patients before elective major surgery- why, who, when and how?”, K.E.Munting, A.A.Klein. Anaesthesia 2019.

5)National Institute for Health and Clinical Excellence. Blood transfusion. NICE-guideline

6) Review article: “Pre-operative anaemia”, B.Clevenger and T.Richards, Anaesthesia 2015

7) Review article: “Fit to fly”: overcoming barriers to preoperative haemoglbin optimization in surgical patients. M.Munoz et al. BJA 2015.

8) Preoperative IV iron to treat anaemia before major abdominal surgery (PREVENTT) T Richards The Lancet 2020