Syre-/baseforstyrrelser

07.05.2018Versjon 1.2Forfatter: Elin Kismul Aakre

Generelt 

Syre-/basestatus gir opplysninger om pH og de faktorer som påvirker denne.  pCO2 beskriver respiratorisk og base excess (BE) metabolsk komponent.  Ved negativ BE (< - 2,5 mmol/L) brukes betegnelsen base deficit (BD).  De mest pålitelige resultatene får man ved analyse av arterielt blod.  Prøvematerialet blandes omhyggelig og analyseres innen 15 minutter.

Metodisk tilnærming til syre-/basediagnostikk 

  1. pH (7,36 – 7,44): Normalverdi, acidose, alkalose?
  2. pCO2 (4,5 – 6,1 kPa): Respiratorisk acidose eller alkalose? Primær eller kompensatorisk?
  3. BE (0 ± 2,5 mmol/L): Metabolsk acidose eller alkalose? Hvis acidose; Hyperkloremisk eller relatert til patologisk forhøyet anion gap?  Hvis alka-lose; Hypokloremisk (alkalisk urin) eller hypokalemisk (paradoks aciduri)?  Metabolsk acidose/alkalose kan være kompensatorisk til primær respiratorisk forstyrrelse.
  4. Urinstix: Sur eller alkalisk urin?
  5. Anion gap (AG) = (Na + K) – (Cl + standard-HCO3). Normalverdi < 16 mmol/L, patologisk > 22 mmol/L. Viktig parameter i differensialdiagnostikk av syre-/baseforstyrrelser.  Patologisk ved ketoacidose, laktacidose*, nyresvikt og intoksikasjoner (salicylater, metanol, organiske syrer som oxalsyre, borsyre og etylenglykol). 
  1. Husk empirisk sammenheng mellom pH og s-K: Endring i pH på ± 0,1 tilsvarer en invers endring i s- K på 0,3 – 0,7 mmol/L.

 

*D(-)laktat, som kan forekomme ifm. short bowel-syndrome, detekteres ikke med vanlig D(+)laktatdehydrogenase-kit.  Analyseres som spesialprøve etter avtale med laboratoriet.

Korreksjon av syre-/baseforstyrrelser 

Kausal behandling (KCl, NaCl) i forhold til defekt hvis mulig. Ellers tilførsel av syre (argininklorid) eller base (natriumhydrogenkarbonat eller trometamol) etter følgende formel:

  • mmol syre/base  =  kroppsvekt i kg x 0,3 x BE

 

Halvkorriger og ta ny prøve etter en halv time.

 

Metabolsk alkalose med BE > + 6,0 mmol/L og/eller K < 3,0 mmol/L skal korrigeres før innledning av anestesi.