Hva et poliklinisk notat skal inneholde

17.01.2023Versjon 1.0Forfatter: Ànne Màret Guttorm Dønland og Hebe Désirée Kvernmo

Følgene punkter forventes å være med i det polikliniske notatet 

  1. Diagnose
  2. Alder, kjønn, hånd dominans
  3. Yrke
  4. Sykehistorie med beskrivelse av symptomer, varighet, og hvilken behandling som tidligere er gitt. Ved skade angis skademekanisme, når skaden skjedde og behandling som er gitt så langt.
  5. Tidligere sykdommer og skader, spesielt i den aktuelle hånden/overekstremiteten.
  6. Medikamenter
  7. Allergier
  8. Klinisk undersøkelse
  9. Konklusjon med videre behandlingsplan