Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Rotavirus antigen (feces)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
18.07.2021Versjon 1.0Forfatter: Grete Birkeland Kro

Indikasjon for prøvetaking 

Gastroenteritt, spesielt hos små barn.

Prøvemateriale 

Fæcesprøve i steril universalcontainer med skje.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøvene bør oppbevares ved 2-8 °C og testes snarest som mulig. Hvis dette ikke mulig kan prøvene oppbevares 2-8°C i 48 timer, eller fryses ved -20°C.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, LiaisonXL DiaSorin.

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist / Ikke påvist / Gråsone / Inkonklusiv.

Svartid 

1 virkedag.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.