Metodeboka som PDF

21.01.2023Versjon 1.5Forfatter: Hebe Désirée Kvernmo

Generelt 

I tillegg til at metodeboka ligger på metodebok.no, vil metodeboka etter hvert også foreligge som E-bok (PDF) (ISBN-ISBN 978-82-691215-3-7) som kan lastes ned (vil kommer her). Boken vil også foreligge i en trykt utgave (ISBN 978-82-691215-2-0) ved landsdelens sykehusavdelinger.