Analyser

Cytomegalovirus-IGRA (cellulær immunitet mot CMV)

22.09.2021Versjon 1.8

Indikasjon for prøvetaking 

Måling av CMV-spesifikk CD8+ T-celle immunitet ved terapisvikt under antiviral behandling. Det er to hovedgrunner til terapisvikt; utvikling av resistensmutasjoner og manglende T-celleimmunitet. Se også Cytomegalovirus resistensbestemmelse og Cytomegalovirus (CMV)

Prøvemateriale 

Fullblod tas på spesialglass, se Blod til IGRA (TB og CMV)

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

  • Frem til inkubering må prøven oppbevares i romtemperatur og ikke i kjøleskap
  • Etter sentrifugering kan ferdig forbehandlet plasma oppbevares i 28 dager ved 2-8°C, eller ved -70°C for lengre perioder

Undersøkelsesprinsipp 

QuantiFERON-CMV er en test for påvisning av spesifikk CD8+ T-celle-reaktivitet mot 22 peptidantigener fra CMV-proteinene pp28, pp50, pp65, IE1, IE2 og gB. Stimulerte CMV-spesifikke CD8+-T-celler frigjør IFN-γ som påvises kvantitativt ved ELISA.

Svar 

Negativ / Inkonklusivt / Positivt.

Alle svar kommenteres av lege basert på oppgitte kliniske opplysninger og evt. tidligere prøvesvar.

Svartid 

1-8 virkedager.

Tolkning 

Positiv test: En positiv test viser at det foreligger spesifikk, cellulær immunrespons (CD8+ T-cellemediert) mot CMV. Terapisvikt ved antiviral behandling av CMV kan også skyldes utvikling av resistens mot det antivirale middelet.

 

Negativ test: Testen vil være negativ hos personer som ikke har vært infisert med CMV. Testen kan også være negativ hos tidligere CMV-infiserte pasienter med langtkommen immunsvikt eller ved immunkompromitterende behandling, hos barn med umoden cellulær immunitet og i tidlig fase av infeksjonen.