Analyser

Helicobacter pylori dyrkning

11.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Ulcus ventriculi, ulcus duoneni, gastritt.

Se også Helicobacter pylori.

Prøvemateriale 

Biopsi fra ventrikkel eller duodenum.

Oppbevaring og forsendelse 

  • Sterilt glass som tilsettes 5 - 6 ml sterilt saltvann. Prøven sendes umiddelbart til laboratoriet på is.
  • Dersom prøven skal transporteres, må Portagerm transportmedium brukes. Holdbarhet inntil 48 timer.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkningsmetodikk.

Svar 

Vekst av Helicobacter pylori med resistensbestemmelse

  • Rikelig vekst
  • Moderat vekst
  • Sparsom vekst
  • Ingen vekst

Svartid 

10-21 dager.