Analyser

Helicobacter pylori dyrkning

10.05.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Ulcus ventriculi, ulcus duoneni, gastritt.

Se også Helicobacter pylori.

Prøvemateriale 

Biopsi fra ventrikkel eller duodenum.

Oppbevaring og forsendelse 

  • Sterilt glass som tilsettes 5 - 6 ml sterilt saltvann. Prøven sendes umiddelbart til laboratoriet på is.
  • Dersom prøven skal transporteres, må Portagerm transportmedium brukes. Holdbarhet inntil 48 timer.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkningsmetodikk.

Svar 

Rikelig/moderat/sparsom vekst av Helicobacter pylori med resistensbestemmelse.

Ingen vekst.

Svartid 

10-21 dager.