Arginin-stimulert copeptin ved mistenkt diabetes insipidus

30.09.2021Versjon 0.2Forfatter: Anders P Jørgensen, Kiarsh Tazmini

Bakgrunn 

Plasma-copetin er en stabil markør for utskillelse av antidiuretisk hormon. Måling av p-copeptin etter infusjon av hypertont saltvann er nylig foreslått som en god diagnostisk test for diabetes insipidus (DI), men testen medfører svært ofte tørste, kvalme, svimmelhet og hodepine. Arginin-stimulert måling av p-copeptin gir sjelden bivirkninger og anbefales nå som første test for å skille DI fra andre årsaker til polydipsi/poyuri.

Indikasjon 

Test for å skille diabetes insipidus fra andre årsaker til polyuri/polydipsi. Testen skiller også mellom sentral og nefrogen årsak.

Testen erstatter tradisjonell tørstetest som er dårlig validert.

Ved usikkerhet om resultat kan copeptin måles etter infusjon av hypertont saltvann. Denne testen har bedre spesifisitet og sensitivitet, men også mer bivirkninger.

Kontraindikasjon 

Tidligere allergiske reaksjoner på arginin.

Praktisk gjennomføring 

Pasienten faster fra kl. 24.00, men kan drikke vann frem til kl.06.00. Møter kl.08.00. Fortsetter fasten, også for vann, til testen er ferdig.

  • Bruker pasienten kortison, tas tabletten som vanlig på morgenen.
  • Pasienten hviler i liggestol i 30 minutter før teststart, og blir liggende mens testen pågår.
  • Anlegg PVK i albuevene
  • Gi Arginin 0,5g/kg kroppsvekt (maks. 30 g) løst i 100 ml NaCl 9 mg/ml som infusjon med pumpe over 30 minutter. Bruk infusjonspumpe *
  • Ta blodprøver før arginininfusjonen; Hemoglobin, natrium, kalium, fritt-kalsium, kreatinin, glukose, osmolalitet og copeptin (0,5 ml frosset EDTA plasma sendes til Hormonlaboratoriet).
  • Ta ny blodprøve til copeptin 60 minutter etter at infusjonen startet.
  • Sykepleier noterer blodtrykk og puls ved tidene 0, 30 og 60 minutter.
  • Sykepleier overvåker om pasienten blir kvalm/uvel.

 

Når testen er ferdig kan pasienten spise og drikke som normalt.

 

* I orginal publikasjonen er arginin blandet til et større volum (0,5 g/kg kroppsvekt, blandet i 500 ml NaCl 9 mg/ml og gitt over 30 minutter). Vi har valgt et mindre volum som ved Arginin GHRH test (etter konferering med artikkelforfatter).

Bivirkninger/komplikasjoner 

Arginin kan gi kvalme og svimmelhet. Allergiske reaksjoner er sett spesielt ved gjentatte infusjoner, og ved tegn til allergiske reaksjoner avbrytes arginininfusjonen. Obs. anafylaksiberedskap.

Tolkning 

P-copeptin < 3,8 pmol/L den grenseverdien som best skiller DI fra andre årsaker til polydipsi (sensitivitet 93%, (95% CI 86–98); spesifisitet 92%, (95% CI 84–100).

P-copeptin > 21,4 pmol/L er typisk for nefrogen diabetes insipidus.

Feilkilder 

Konsentrasjonen av copeptin øker like raskt som ADH ved økning i osmolalitet, blodtrykksfall, stress, smerte, kvalme eller angst.

Referanser 

  1. Fenske W et al., A Copeptin-Based Approach in the Diagnosis of Diabetes Insipidus. N Engl J Med 2018; 379:428-39. DOI: 10.1056/NEJMoa1803760
  2. Winzeler B et al., Arginine-stimulated copeptin measurements in the differential diagnosis of diabetes insipidus: a prospective diagnostic study. Lancet 2019; 394: 587–95 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31255-3