Analyser

Norovirus RNA

12.05.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Mistenkt norovirusinfeksjon ved gastroenteritt med symptomvarighet inntil 3 dager hos barn og immunfriske voksne.

Viktig:

  • PCR anbefales ikke brukt rutinemessig for å vurdere smittefare og behov for evt. isolasjon i dagene etter symptomfrihet
  • Norovirus-PCR kan påvise selv meget små mengder virus-RNA etter avsluttet sykdom, selv om smittefaren er minimal
  • Ved utbrudd med Norovirus, er det tilstrekkelig å ta prøve av noen få av de som er syke
  • Isolasjon og senere oppheving av isolasjon gjøres på bakgrunn av klinikk, og ikke ved kontroll av avføringsprøver

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Det er ingen krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av norovirus RNA med in-house sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

1-7 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.