Utredningsverktøy

19.10.2023Versjon 0.14Forfatter: Heike Eichele, Kristin A.Bakke

Diagnostiske intervjuer 

KiddieSads og DAWBA (nettbasert) er kliniske intervjuer og brukes til hjelp i diagnostikk i barne- og ungdomspsykiatrien. Begge intervjuene inkluderer en diagnostisk vurdering av tics.

 

Lenker til Helsebiblioteket:

 

Det finnes ikke diagnostiseringsverktøy for Tourettes syndrom til bruk for voksne og noen bruker derfor utredningsverkstøyene over.

Skjemaer for kartlegging av tics 

Det finnes flere skjemaer til hjelp for å kartlegge tics. Felles for disse skjemaene er at de ikke er diagnostiske. Det må gjøres en klinisk vurdering av hvorvidt bevegelsene og lydene som står i skjemaene passer med tics eller ikke.

 

Det mest brukte skjemaet til kartlegging av tics er Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS). Se lenker til YGTSS-R på Helsebiblioteket og lenke til skåringsmanual for YGTSS-R på Helsebbiblioteket.