Utredningsverktøy

17.06.2022Versjon 0.11

Diagnostiske intervjuer 

KiddieSads og DAWBA (nettbasert) er kliniske intervjuer og brukes til hjelp i diagnostikk i barne- og ungdomspsykiatrien. Begge intervjuene inkluderer en diagnostisk vurdering av tics.

 

Lenker til Helsebiblioteket:

 

Det finnes ikke diagnostiseringsverktøy for Tourettes syndrom til bruk for voksne og noen bruker derfor utredningsverkstøyene over.

Skjemaer for kartlegging av tics 

Det finnes flere skjemaer til hjelp for å kartlegge tics. Felles for disse skjemaene er at de ikke er diagnostiske. Det må gjøres en klinisk vurdering av hvorvidt bevegelsene og lydene som står i skjemaene passer med tics eller ikke.

 

Det mest brukte skjemaet til kartlegging av tics er Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS). Se lenker til YGTSS på Helsebiblioteket, original versjon og revidert versjon.