Akutt knetraume

06.04.2020Versjon 1.2Forfatter: Thomas Birkenes

Klinikk 

Smerter og Intraartikulær hevelse innenfor de første 12-24 timer etter adekvat skade, er alltid hemartros.

Differentialdiagnoser  

Ved hemartros:

 

Uten hemartros

  • Mediale collaterale ligament
  • Meniskskader sentralt for vaskularisert sone
  • Laterale ligamentkompleks
  • Brudd eller epifyseskade utenfor leddkapsel

Anamnese 

Kartlegg skademekanisme og energinivået i skaden nøye. Det gir deg oftest en pekepinn på aktuelle skader.

 

  • Følelse av at kneet gikk ut av ledd tyder på fremre korsbåndskade eller patellaluksasjon.
  • Vridningstraume eller hyperekstensjonstraume tyder på fremre korsbåndskade
  • Stor initial feilstilling tyder på brudd eller muliligamentær skade/kneluksasjon.
  • Akutt låsning tyder på meniskskade eller osteochondral skade med fritt legeme
  • Direkte traume mot kneet sees ved bakre korsbåndskade og patellafrakturer

Klinisk undersøkelse 

Sammenlign alltid med frisk side!

 

Det kan være vanskelig å undersøke et akutt skadet kne pga smerter. Det kan i så fall være lurt å ta pasienten tilbake til 7-10 dagers kontroll.

 

Pasienten skal klare å holde kneet ekstendert mot tyngdekraften. Manglende evne til dette tyder på patellarseneruptur, patellafraktur eller quadricepsseneruptur.

Kontroller at kneet lar seg ekstendere fullt. MCL skade eller hemartros kan gi pseudodeficit, men kneet kan da passivt tøyes til full ekstensjon.

 Gjør deg opp en mening om stabiliteten i kneet. Kontroller at kneet ikke er helt løst som ved større bruddskader eller multiligamentære skader.

 

Spesifikke tester kan uføres primært ved god smertekontroll, eventuelt etter 7-10 dager:

 

Varus/valgus: Test både i ekstendert og 20-30 graders flektert kne. Vurder hvor mye leddspalten åpner seg.  Graderes som 0 (0-2 mm), 1+ (3-5 mm), 2+(6-10 mm) eller 3+ (>10 mm).

 

Lachmans test er kombinert med pivot shift de mest sensitive testene for en ACL skade. Kan være vanskellig å vurdere i akuttfasten.

 

Leilli’s test: Kan være en alternativ ACL test dersom lachmans test ikke lar seg gjennomføre.

 

Bakre skuffetest: Bakre korsbånd.

 

Sagging: Tegn på bakre korsbåndskade.

 

Patella apprehension: Test for patellainstabilitet.

 

 

Test alltid distal nerve/kar status, spesielt ved mistanke om laterale skader  eller kneluksasjon. Kontroller distal puls og sensibilitet samt aktiv ankelbevegelighet.

Diagnostikk 

Alle pasienter med knetraumer med blod i leddet, skal primært undersøkes med vanlig røntgenbilde av kneet. 

 

Ved hemartros etter knetraume og negativ røntgen bør man supplere med MR for å få en sikker, eller verifisering av diagnosen. Hos pasienter over 60 år er det oftest mer aktuelt å supplere med CT for å utelukke udislokerte frakturer. 

 

Ved hemartros bør MR/CT taes innen 1 uke for å kunne starte korrekt behandling så raskt som mulig.

MR gir deg imidlertid ikke hjelp til  å vurdere instabilitet/behov for ortose.

Behandling 

I akuttmottak: Det er i de fleste tilfeller er det nok med vanlig RIKE behandling (Ro, Is, Kompresjon, Elevasjon), men ved stor instabilitet eller som smertelindring kan leddet ortose eller MR kompatibel ekstern fiksasjon vurderes inntil videre avklaring.

 

Videre behandling avhenger av diagnosen. Se aktuelle kapitler for detaljer.

  

Send melding til knegruppen dersom kneskade med hemartros eller du ikke kan utelukke behandlingskrevende instabilitet primært.

Det vil da være aktuelt med kontroll etter 7-10 dager. Pasienten har da erfaringsmessig bedre smertekontroll og det er lettere å gjennomføre adekvat stabilitetsvurdering.

 

Eventuell behandling med leddet ortose må igangsettes innen 14 dager for å ha effekt.

 

Alle pasienter med ligamentskader bør ha fysioterapi uavhengig om det velges kirurgisk behandling eller ikke. Fokus på ROM (spesielt ekstensjon) og muskelkontroll i starten. Deretter økende funksjonell trening.