Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Legionellaantigen (urin)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Turid Høiem, Merete Brendefur CorwinGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om pneumoni forårsaket av Legionella.

Det bør samtidig sikres adekvate luftveisprøver, se Legionella DNA og Legionella dyrkning.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Oppbevaring og forsendelse 

Urin som er oppbevart ved romtemperatur må analyseres innen 24 timer etter at prøven er tatt.

Oppbevares urinen ved 2-8 °C, kan den stå i inntil 14 dager.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkromatografisk hurtigtest som påviser antigen fra Legionella pneumophila serogruppe 1.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Påvist/Ikke påvist/ Evt ikke konklusivt resultat.

Svartid 

Samme dag i laboratoriets åpningstid.

Tolkning 

Positiv test indikerer infeksjon med Legionella pneumophila serogruppe 1.

Et negativt svar utelukker ikke legionellainfeksjon.

Merknader 

  • Merk at testen kun påviser antigen fra Legionella pneumophila serogruppe 1. De viktigste serogruppene av Legionella pneumophila som gir sykdom er serogruppe 1 (ca 80%), dernest serogruppe 4 og 6.
  • Utskillelse av antigen kan persistere i opptil ett år etter infeksjon med Legionella pneumophila serogruppe 1.
  • Det angis at testen har en sensitivitet på 95% og spesifisitet på 95%.
  • Legionellainfeksjon vil ikke kunne utelukkes på basis av en negativ urinantigentest alene. Det bør sendes nedre luftveismateriale til Legionella DNA og Legionella dyrkning.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.