Quadricepssenerupturer

15.05.2024Versjon 1.3

Innledning 

Quadricepssenen dannes av sene-sammenflettningen av rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis og vastus intermedius, som sammen fester til den anterosuperiore polen av patella. Sammen med patellarsenen og patella de ekstensormekanismen for kneet. Rectus femoris bidrar til hoftefleksjon i tillegg til å være ekstensor av kneleddet. Vastus lateralis, intermedius og medialis fungerer både som ekstensorer og bidrar til riktig sporing av patella i trochlea. Vastus lateralis er den største av quadricepsmusklene og trekker patella lateralt. Vastus medialis hjelper til å motbalansere vastus lateralis ved å trekke patella medialt. Vastus intermedius bidrar til å stabilisere patellasporing i midtlinjen.

 

 

Etiologi

 • Menn > Kvinner
 • Alder > 40 år
 • Medisiner og medisinske komorbiditeter som er assosiert med quadricepsrupturer:
  • Fluorokinoloner, kortikosteroider, anabole steroider, hyperparathyreoidisme, diabetes, overvekt, kronisk nyresvikt, hyperkolesterolemi, RA, SLE, Ostogenesis imperfecta.

Klinikk 

Fall på hyperflektert kne med samtidig kontraksjon av quadriceps eller stor rotasjon med hyperfleksjon.

 

Hos godt trente atleter kan quadricepsseneruptur oppstå ved hurtig og kraftig kontraksjon med belastning.

 

Pasientene angir ofte å høre et «smell» og kjenner umiddelbart at noe er galt.

Diagnostikk 

 • Hevelse superiort for kne eller hemartros.
 • Palpabelt søkk superiort for patella (vanligste er 2 cm fra øvre patellapol).
 • Manglende ekstensjonsevne – test både mot tyngdekraften og isometrisk ved spørsmål om partiell ruptur.

 

Røntgen kne front/side hører med for å utelukke benet avulsjon eller andre skjelettskader. Ytterligere bildediagnostikk er sjelden nødvendig da dette er en klinisk diagnose, men ved tvil eller spørsmål om partielle rupturer er UL eller MR indisert.

 

Behandling  

Quadricepssenerupturer behandles operativt med reinserering av senen.

 

Bør opereres innen 7-10 dager etter skaden da forlenget ventetid på operativ behandling er assosiert med dårligere resultat grunnet retraksjon og forringelse av senekvalitet.

 

Operasjonsmetode

 1. Midtlinjesnitt over kneet (protesesnitt).
 2. Disseksjon gjennom subcutis og evt åpning av fascie i midtlinje. Ofte er fascie også rupturert slik at man tidlig kommer ned til rupturen.
 3. Fridissekering av seneende, fjerne hematom og fremstille en frisk seneende.
 4. Suturering av quadricepssenen med kessler eller baseball-suturer. 4 rader med suturer som illustrert på bildet under. Ethibond 6 eller tykkeste Fiberwire.
 5. Borre opp 3 longitudinelle kanaler i patella. Suturtråder trekkes gjennom fra proximalt til distalt. Knytes distalt. Hold orden på tråder og hvilken kanal de skal gjennom.
 6. Testes peroperativt at man kan flektere til 90 grader og at suturen holder.
 7. Lukke kapsel og retinakel med absorberbar sutur.
 8. Lagvis lukking.

 

Etterbehandling 

Første 6 uker postoperativt

Kan gå med normal gangavvikling med støtte av krykker. Ikke belaste på flektert kne. Trening av aktiv bevegelse inntil smertegrensen uten belastning og uten forsert bevegelse.

 

Fra 6-12 uker postoperativt

Krykkeavvikling. Gradvis økende belastning på flektert kne. Ikke belastning > 90 grader.

 

Fra 12 uker

Retur til løping anbefales når pasienten har oppnådd tilnærmet full ROM og kan gå 20 minutter uten smerter.

 

For pasienter med nedsatt compliance og/eller nedsatt funksjonsnivå kan man benytte en ortose som låses i forhold til tillatt fleksjon.

Kontroll 

Kontroll hos lege 6 og 12 uker postoperativt.

Komplikasjoner 

Postoperativ infeksjon. Sårruptur. Nedsatt kraft og ROM.

Prognose  

Litteraturen viser at det er god prognose etter operativ behandling. De fleste gjenoppnår en god funksjonell ROM. Reruptur er sjelden.