Analyser

Influensa A, B hurtigtest

11.05.2021Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

Hurtigtest er kostbart og skal kun benyttes der et raskt svar har direkte konsekvens for (OG/ELLER):

  • Isolasjon/pasientlogistikk
  • Valg av behandling
  • Videre utredning (differensialdiagnostikk)

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve i virus transportmedium, evt. nasopharynxaspirat på steril prøvebeholder.

Lokale variasjoner kan forekomme. 

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk.

Svar 

Påvist/Ikke påvist