Analyser

Hepatitt B virus surface antigen (HBsAg) kvantitering

22.09.2021Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

Prognostisk markør ved behandling av kronisk hepatitt B infeksjon.

Se også Hepatitt B (HBV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Måleverdi (IU/mL).