Analyser

Listeria monocytogenes DNA

11.05.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om Listeria meningitt, særlig aktuelt hos nyfødte og immunsupprimerte.

Prøvemateriale 

Spinalvæske i sterilt glass.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Oppbevaring og forsendelse 

Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)