Analyser

Entamoeba histolytica antistoff

  Sendeprøve: UNN
23.06.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Pasienter med gjennomgått eller pågående, langvarig infeksjon
  • Pasienter med mistanke om invasiv infeksjon

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes samme dag. Hvis ikke skal den oppbevares kjølig (2- 8°C) før forsendelsen og sendes raskest mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av antistoffer mot Entamoeba histolytica antigen.

Utførende laboratorium 

Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk, Avd for mikrobiologi og smittevern, UNN.

Telefon: 776 27027 (bioingeniør) eller 776 27951 (lege), alternativt mikrobiologisk ekspedisjon 776 27010.

Svar 

Negativ/Positiv

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.