Keisersnitt i epiduralanestesi

27.12.2022Versjon 1.18Forfatter: Elin Bjørnestad

Alarmsectio  

Ved alarmsectio kan anestesilege vurdere å starte «top-up» av fødeepidural på innledningsrommet til sectiostuen hos friske kvinner dersom anestesilege forsikrer seg om at

 • kvinnen har en velfungerende fødeepidural og en velfungerende veneflon (1,3 mm).
 • Kvinnen kan ikke ha BMI >40 eller forventet vanskelig luftveg.

 

Medikament

 • Lidocain 20 mg/ml med adrenalin 5 µg/ml 20mg/ml 12-20 ml, og Fentanyl 0.05 mg/ml 1-2 ml i 5-8 ml NaCl 0,9%

eller

 • Chloroprocain 30 mg/ml 15-20 ml (maks 30 ml)*

 

*Chloroprocain har kort halveringstid og må etter 20 min suppleres med bupivacain 5 mg/ml 8-12 ml eller ropivacain 7,5 mg/ml 8-12 ml

Akutt eller elektivt keisersnitt. 

Det er kun ved alarmsectio anestesilege kan vurdere å starte «top-up» av fødeepidural på innledningsrommet til sectiostuen. Ved "top-up" av velfungerende fødeepidural på operasjonsstuen må man forvente 15 minutter fra «stuetid start» til «klart for operasjon». Dersom epiduralkateteret skal anlegges på operasjonsstuen, må man forvente 25 minutter fra "stuetid start" til "klart for operasjon".

 

Kontraindikasjoner

 • Økt blødningsrisiko: Vær oppmerksom på bruk av antikoagulantia, tilstander med økt blødningstendens. Ved isolert trombocytopeni bør TPK være >70 om nytt epiduralkateter skal anlegges
 • Andre: Vanlige retningslinjer som for ikke-gravide (manglende samtykke, allergi, infeksjon på innstikkstedet, hypovolemi, etc)

 

Forberedelse før anestesistart

 • Na-citrat 20-30 ml p.o. før anestesistart
 • SaO2, EKG, BT
 • To venefloner (1,3 mm)
 • Varm Ringer acetat infusjon skal være etablert
 • Begge underekstremiteter surres med elastisk bind dersom tiden tillater det
 • Operatør skal være tilgjengelig før epiduralanestesi settes

 

Teknikk

Innstikk L2/L3 eller L3/L4

 

Medikament

 • Lidocain 20mg/ml med adrenalin 5 µg/ml* 12-20 ml
  • (* Lidocain 20 mg/ml 20 ml tilsettes 0.1ml Adrenalin 1 mg/ml)
 • og Fentanyl 0.05 mg/ml 1-2 ml i 5-8 ml NaCl 0,9%

eller

 • Chloroprocain ("Nesacaine") 30 mg/ml 15-20 ml (maks 30 ml)*

 

*Chloroprocain har kort halveringstid og må etter 20 min suppleres med bupivacain/ropivacain

 

Dersom ikke tilfredsstillende epiduralanestesi etter 20 min, kan man vurdere å sette:

 • lidocain 20mg/ml med adrenalin 5 µg /ml 3-5 ml E.D
 • eller chloroprocain 30 mg/ml 5-10 ml E.D.
 • eller ropivacain 7,5 mg/ml 3-5 ml E.D
 • eller bupivacain 5 mg/ml 3-5 ml E.D.

Behandling av blodtrykksfall over 30% eller BT<90 mmHg 

Ringers acetat infusjon økes. Senke hodeenden.

 

Vasopressor

 • Fenylefrin 0,05-0,1 mg iv ved HF>70/min
  • Obs. Bradycardi som behandles med Atropin 0,5 mg iv.
 • Efedrin 5-10 mg iv ved HF< 70/min eller manglende effekt av Fenylefrin

Tilleggsbehandling etter forløsning 

Dexametason 8-10 mg i.v etter avnavling

Diamorfin 3 mg epidural kan settes etter avnavling

Ondansetron 4mg iv - vurderes og gis på indikasjon

Paracetamol gis fortrinnsvis på Postoperativ avdeling

Nitroglycerin 

Ved stram uterus som vanskeliggjør forløsning av barnet kan nitroglycerein spray gis etter avtale med operatør. Obs BT-fall og uterusdilatasjon

Uterotonica 

Uterotonica gis etter avtale med gynekolog og anestesilege etter at barnet er forløst.

 

Uterotonica

 

Total spinal 

Høy spinalanestesi med bradykardi, hypotensjon og insuffisient respirasjon. Behandlingen er symptomatisk, event intubasjon

Lokalanestesi intox