Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

HIV-infeksjon

Dette emnet er hentet fra Medisinsk mikrobiologi (OUS)
29.05.2024Versjon 0.12Forfatter: Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-10-19

Indikasjon 

Se Hiv-infeksjon i Metodebok for Infeksjonsmedisin (OUS) og hivfag.no.

  • Screening og utredning ved mistanke om HIV-smitte
  • Oppfølging og vurdering av behandlingsrespons
  • Andre spesielle problemstillinger

Referansefunksjon 

Avdeling for Mikrobiologi har referansefunksjon for HIV i Norge.

Vennligst ta kontakt med medisinskansvarlig for referansefunksjonen Andreas Lind (e-post) telefon 22 11 88 51 / 90 15 77 30 (Vakthavende virolog) ved spørsmål rundt referanseprøver.

Aktuelle analyser 

Primær screening:

HIV-1+HIV-2 antistoff+antigen

 

Ved reaktiv screening gjøres særskilte bekreftende undersøkelser etter vurdering av lege på serologisk enhet:

 

Ved nyoppdaget/kjent HIV-1 infeksjon:

 

Ved kjent HIV-2 infeksjon:

  • HIV-2 RNA kvantitering (sendeprøve til Lund i Sverige).

 

For molekylær screening i sammenheng med donorer av celler og vev:

Prøvesvar 

Alle reaktive prøvesvar vurderes og kommenteres av lege basert på oppgitt klinisk informasjon og resultat fra suplerende undersøkelser. Angi derfor relevant klinisk informasjon og rekvirentinformasjon (inkludert direkte telefonnummer) for best mulig oppfølging.

Meldeplikt 

HIV-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.