Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Humant immunsviktvirus (HIV)

14.06.2021Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om HIV-infeksjon
  • Screening i sammenheng med annen utredning
  • Spesielle analyser for oppfølging av erkjent HIV-infeksjon

 

Se også Håndbok Infeksjonsmedisin Hiv-infeksjon.

Analyser 

Primær screening:

 

Ved reaktiv screening gjøres særskilte bekreftende undersøkelser etter vurdering av lege på serologisk enhet:

 

Ved nyoppdaget/erkjent HIV:

Tolkning 

Supplerende HIV-analyser tolkes samlet og kommenteres av lege på serologisk enhet med spesialkompetanse innen HIV-diagnostikk.

Merknader 

Avdeling for Mikrobiologi OUS er referanselaboratorium for HIV i Norge og tar imot prøver fra hele landet.

 

HIV-infeksjon er anonymt meldepliktig (Gruppe B).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.