Analyser

Dyrkning av autopsimateriale

10.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Obduksjonsprøver fra rettsmedisinske obduksjoner og fra obduksjon av sykehuspasienter.

Prøvemateriale 

Autopsimateriale

  • Autopsimateriale fra rettsmedisinsk obduksjon: Autopsier fra lunge, lever, nyre og milt. Eventuelt andre organer etter vurdering
  • Autopsimateriale fra sykehusobduksjoner: Autopsier fra lunge eventuelt lever, nyre, milt, hjerte og hjerne. Eventuelt andre organer etter vurdering

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

Sendes i sterile glass uten tilsetning. Alle prøver skal sendes laboratoriet raskest mulig. Generelt bør prøvene oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriedyrkning. Eventuelt soppdyrkning og mykobakteriedyrkning etter vurdering.

Ved sykehusobduksjoner av immunsvekkede utføres alltid soppdyrkning.

Svar 

  • Potensielt patogene bakterier blir identifisert og mengdebestemt. Tilsvarende gjelder for mer lavpatogene bakterier når de påvises i renkultur
  • Mikrober som forekommer i blandingsflora og er relativt lite patogene vurderes identifisert avhengig av de kliniske opplysninger.
  • Resistensbestemmelse utføres kun i helt spesielle tilfeller

Svartid 

Varierende ut fra klinisk bilde og eventuelle funn.