Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Malaria antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Ullevål. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.0

Indikasjon for prøvetaking 

  • KUN screening av blodgivere som har vært i malariaområder, ikke til primærdiagnostikk
  • Ved mistanke om aktuell sykdom skal pasienten henvises til infeksjonsmedisinsk poliklinikk. Se også Malaria mikroskopi

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Enzyme Linked Immunoassay for kvalitativ og semikvantitativ påvising av IgG, IgA og IgM antistoffer mot Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale og Plasmodium malariae i humant serum eller plasma.

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist / Ikke påvist)