Organdonasjon

16.05.2023Versjon 0.4

Generelt 

Aktuelle pasientgrupper
 • Hodeskader
 • Intrakraniell blødning
 • Store hjerneinfarkter
 • Anoksisk hjerneskade (strangulasjon, drukning, respirasjonsstans, hjertestans)
 • Ikke-metastaserende intrakranielle tumores
Kontraindikasjoner
 • HIV-infeksjon
 • Antigenpositiv hepatitt B- og C
 • Pågående ekstracerebral malign lidelse

 

Hepatitt B og -C antistoffpositive pasienter, sprøytenarkomane med negativ HIV-, hepatitt B- og C- PCR og pasienter som tidligere har hatt kreft, kan være potensielle organdonorer. Transplantasjonskoordinatorene ønsker at vi ringer dem, selv om vi tror at de kommer til å si nei.

Organer

Nyrer, Lever (kan deles i 2), Pankreas eller langerhanske øyceller, Hjerte eller homograft, Lunger, Sener og beinvev til lokal beinbank

 

Definisjon 

Forutsetning for å tenke donasjon

Pasienten må ha en erkjent og veldokumentert intrakraniell prosess som forklarer kliniske tegn på alvorlig cerebral skade. Pasienten skal behandles maksimalt for å reversere hjerneskaden til intet mer kan tilbys. Prognosen må være negativ med tanke på cerebral funksjon. Det må være sannsynlig at pasienten vil tamponere i løpet av 1-2 dager.

Klassifikasjon 

Forutsetning for å stille klinisk dødsdiagnose
 • Pasienten har en erkjent og dokumentert intrakraniell prosess som gir intrakraniell trykkstigning
 • Pasienten er ikke hypoterm (temperatur > 35°) eller påvirket av sedative midler
 • Pasientens pupiller er semidilaterte/dilaterte og reagerer ikke på lys
 • Pasienten reagerer ikke på smertestimulering eller suging og puster ikke
 • Ofte vil pasienten ha hatt en eller flere episoder med BT-stigning, bradykardi og tachykardi etterfulgt av hypotensjon (cushingrefleks som tegn på tamponade)
 • Dersom pasienten har intrakraniell trykkmåler, vil ICP nærme seg MAP. Etter tamponering vil hjernesirkulasjonen opphøre, men pulssynkron trykkendring i ICP kan vedvare, og målt trykk varier

Klinikk 

Forutsetninger for å gå videre med organdonasjon
 • Avdødes pårørende svarer ja på vegne av avdøde etter adekvat informasjon
 • Cerebral angiografi/arcografi viser opphevet sirkulasjon gjennom hjernen (angiografi defineres som dødstidspunktet)
 • Skjemaet "Dokumentasjon ved organdonasjon" fylles ut og underskrives av intensivlege og nevroradiolog

Behandling 

Pasienter som kan være kandidat for organdonasjon ligger som oftest ved en av sykehusets intensivavdelinger.

Vakthavende intensivlege( 93-2548) er ansvarlig for kommunikasjon med transplantasjonskoordinator ved Rikshospitalet , samt intern kommunikasjon om organdonasjon.

Referanser 

Metodebok i Intensivmedisin- HUS