Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Blodkultur (mykobakterier)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Nils Olav Hermansen, Karianne Wiger Gammelsrud, Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om milliær tuberkulose
  • Mistanke om andre systemiske mykobakterielle infeksjoner

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Prøvetaking og behandling 

Obs! Det skal brukes egne blodkulturflasker for dyrking av mykobakterier. Se også Blodkultur.

Oppbevaring og forsendelse 

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av bakterier og sopp i blod ved hjelp av et blodkultursystem (BD BACTECT).

Flasken er ikke selektiv og andre bakterier enn mykobakterier og sopp kan vokse i flasken.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet.
  • Bakteriologisk fagenhet, Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Radiumhospitalet. Ved påviste mykobakterier sendes de til Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet for videre undersøkelser.

Svar 

Negativ = ingen vekst / Positiv = vekst av bakterier.

Blodkulturflasker som er positive blir først mikroskopert og funn av syrefaste staver rapportert.

Videre undersøkelser settes igang umiddelbart for å skille M. tuberkulosis komplekset fra atypiske mykobakterier.

Svartid 

Negative blodkulturer:

  • Flasker uten vekst etter 42 dager ansees som negative.

Positive blodkulturer:

  • Ringes ut umiddelbart. Det kan ta flere uker før flaskene flagger ut som positive.
  • Undersøkelser som skiller mellom atypiske mykobakterier og M.tuberkulosis komplekset gjøres så raskt som mulig.
  • Endelig identifisering og evt resistensbestemmelse: varierer etter hvilke mykobakterie som vokser. Dyrkningssvar kan ta mange uker, men besvares vanligvis senest innen 6 uker etter positivt mikroskopifunn.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.