Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt D virus

  Sendeprøve: Sendes Folkehelseinstituttet. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
01.06.2022Versjon 1.3

Indikasjon 

Hepatitt D virus er et inkomplett RNA virus. Membranen består av HBsAg og viruset forekommer derfor kun hos pasienter som er smittet med Hepatitt B-virus. Smitteoverføring skjer sammen med hepatitt B-viruset (koinfeksjon) eller til personer som allerede er kroniske bærere av hepatitt B-viruset (superinfeksjon).

 

Diagnostikk for Hepatitt D-virus er kun aktuelt hos pasienter med akutt eller kronisk Hepatitt B-virus. Pasienter som utredes for behandling for kronisk hepatitt B-infeksjon skal alltid undersøkes for HDV.

Prøvemateriale 

Serum eller plasma

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av anti-HDV indikerer HDV-eksposisjon, men kronisk HDV-infeksjon må bekreftes med påvisning av HDV-RNA.

Merknader 

Hepatitt D er ikke meldings- eller varslingspliktig til MSIS, men kronisk hepatitt B er meldingspliktig.