Premedisinering med deksmedetomidin ("Dexdor") før anestesi til øyeinngrep

19.09.2019Versjon 1.0

Medikament 

Deksmedetomidin («Dexdor») 100 μg/ml 3 μg/kg nasalt. Medikamentet ordineres av anestesilege i Orbit.

Praktisk håndtering  

Emlaplaster legges på en time før barnet tas ned til operasjon.

 

Barnet tas inn på operasjonsstuen sammen med mor eller far. Emlaplaster fjernes. Barnet sitter på mor/far sitt fang med hodet lett bakoverbøyd. Deksmedetomidin trekkes opp i 1 ml sprøyte med luer-lock og sprayforstykket (MAD Nasal) settes på. Trekk opp 0,1ml mer enn dosering på grunn av dødrom i sprayforstykket (i tabellen er dødrommet inkludert). Medikamentet må settes hurtig slik at en får ønsket sprayeffekt. Dersom volumet overstiger 0,5ml, bør det fordeles i begge nesebor.

 

Totalvolum deksmedetomidin inkludert dødrom:

 kg 6-7  8-9  10-11  12-13  14-15   16-19 20-24  25-29   30
 ml  0,30  0,35  0,40  0,45  0,55 0,60   0,70  0,85 1,0 

 

Barnet sitter på mor/far sitt fang i 10 minutter etter at medikamentet er satt. Kan gjerne lese bok eller se på nettbrett.

 

10 min etter at dexdor er satt må det være ro på stuen. Lyset dempes og bøker/nettbrett fjernes. Barnet legges på operasjonsbordet, men fremdeles svært viktig med nærhet til mor/far.

 

30-40 min etter deksmedetomidin er satt, sover barnet vanligvis dypt. («Slapp arm» test).  

Gjennomfør «Forberedelse – Trygg kirurgi».

 

Operasjonssykepleier følger mor/far ut. Legg inn veneflon. Koble på monitorering.

Preoksygener og anestesi kan starte.