Valg av anestesimetode ved keisersnitt

28.03.2019Versjon 1.7Forfatter: Britt Iren Skeide

Generelt 

Obstetriker stiller indikasjon for sectio og hastegrad. Hvor raskt det er nødvendig å forløse pasienten, er avgjørende for valg av anestesi. Når sectio meldes innen 20 eller 30 min, må obstetriker ringe anestesilege (97-4218), slik at anestesilege får de nødvendige opplysningene om pasienten. 

Hastegrad 

Alarm -> umiddelbar forløsning

 • Vurdere top-up av fødeepidural
 • Generell anestesi

 

Akutt keisersnitt innen 20 eller 30 minutter.

 • Regionalanestesi er førstevalg, men man må forvente 15 minutter fra «stuetid start» til «klart for operasjon»
  • top-up av velfungerende fødeepidural på operasjonsstuen
  • spinalanestesi
  • CSE (kombisett)
 • Generell anestesi dersom regionalanestesi er kontraindisert eller ikke kan gjennomføres innen tidsfristen.

 

Akutt keisersnitt med lengre tidsfrist enn 30 minutter.

 • Regionalanestesi er førstevalg
  • spinalanestesi
  • epiduralanestesi
  • CSE (kombinert spinal/epidural anestesi)
 • Generell anestesi dersom regionalanestesi er kontraindisert.

Annet 

Det er alltid anestesilegen sitt ansvar at anestesi til kvinnen blir forsvarlig gjennomført. Dersom kvinnens tilstand krever det, må regionalanestesi velges i stedet for generell anestesi selv om tidsfristen for sectio overskrides.

 

Det er kun ved alarmsectio at anestesilege kan vurdere å starte «top-up» av fødeepidural utenfor operasjonsstuen.