Kontrollrutiner ved ortopedisk poliklinikk

17.11.2016Versjon 1.0Forfatter: Ove Furnes, revidert av Hege Framnes og Kjell Matre

Innledning 

Dette er ment som en oversikt over vanlige rutiner for poliklinisk kontroll ved avdelingen. Disse retningslinjene er ikke absolutte og det må gjøres en individuell vurdering i hvert tilfelle.

 

1. HOFTEFRAKTURER

Alle proximale femurfrakturer uavhengig av operasjonsmetode kontrolleres 3 mnd postoperativt hos fysioterapeut.

Kun klinisk kontroll ved hemiprotese, øvrige skal ta røntgen i forbindelse med kontroll. Røntgen følges opp av leger ved hoftebruddregisteret.

Pas. som ikke sendes direkte til opptreningsinstitusjon må få med fysiorekvisisjon ved utreise.

 

2. OSTEOPOROTISKE BEKKENFRAKTURER.

Kontrolleres ikke rutinemessig.

 

3. RADIUSFRAKTURER.

Ved lukket reponering og gipsing gjøres kontrollene ved Bergen legevakt.

ktr. med rtg. etter 10 dager.

 

2.ktr. med rtg. etter 4 –6 uker med gipsfjerning .Ved. stabile frakturer fjernes gipsen etter 4 uker. Hvis frakturen er svært luftig bør en vurdere gips i 6 uker. Instruksjon og repetisjon av infoskriv

 

De fleste Smiths frakturer skal opereres

 

Vurder behov for fysioterapi

 

Ekstern fiksasjon:

Pas. får med seg infoskriv om pinnestell ved utreise. Ktr. etter 6 uker med rtg. og fjerning av ekstern fiksatøren på poliklinikken uten anestesi .Hvis frakturen er svært luftig vurder ekstern fiksatør i ytterligere 2 uker.

 

Info om snarlig kontakt ved tegn til infeksjon

 

Åpent reponert og platefikserte:

Fjerner suturer hos egen lege etter 12 dager.

 

Første ktr. etter 6 uker med rtg. Instruksjon. Rekvisisjon til fysioterapi. Videre kontroll ved behov.

Plater fjernes kun ved plager.

 

4. ANKELFRAKTURER

Konservativt behandlete kontrolleres etter 7-10 dager med omlegging til gågips el.aircast. Siste kontroll etter 6 uker. Kan vanligvis kontrolleres ved Bergen Legevakt

 

Opererte kontrolleres med rtg. 6 uker postoperativt (videre kontroll kun ved behov).

Vurder behov for fysioterapi.

 

Syndesmoseskruer fjernes i lokalanestesi på poliklinikken etter 12 uker ved Weber C frakturer. Ved øvrige frakturer fjernes de etter 8 uker.

Annet osteosyntesemateriale fjernes kun hos barn i vekst eller ved plager. Sykemelding avhengig av arbeidssituasjon.

 

5. PROXIMALE HUMERUSFRAKTURER

A) Konservativt behandlet:

Kan starte umiddelbart med pendeløvelser hvis frakturen anses stabil. Dersom ikke reposisjon ktr. m/rtg. ved legevakten etter 10 dager. Collar’n Cuff frem til første kontroll. Fysiorekvisisjon etter dette. Videre ktr. eller rtg. bilder kun ved behov.

 

B) Operert:

Kontroll med rtg. etter 6 uker. Suturfjerning hos egen lege etter 12-14 dager. Skal ha kommet i gang med øvelser før utreise. Rekvisisjon til fysioterapi ved utskrivelse. 

 

Videre kontroller kun ved behov.

 

6. HUMERUS SKAFTFRAKTURER

Konservativt behandlet:

 

Første rtg. kontroll etter 7-10 dager med rtg. Omlegging fra U-laske til ortose. Skriftlig og muntlig info om ortosebruk og øvelser.

ktr. 1 uke etter ortoseanleggelse med rtg. Se etter tegn til gnag. Juster evt ortosen. Sjekk at pasienten har forstått ortosebruk.

Deretter ktr.med rtg hver 4-5.uke frem til tilheling (vanligvis 10-12 uker)

 

Opererte:

Kontroll med rtg. etter 6 og 12.uker.

 

7. RYGGFRAKTURER

Osteoporosefrakturer kontrolleres ikke, noen få kan få progredierende nevrologisk utfall disse må kontrolleres som ø.h.

 

A) Konservativt behandlede unge personer uten osteoporose.

Korsettbehandles (AOB korsett tilpasses hos Drevelin).

ktr. med rtg. 6 uker. Fysioterapi i korsett etter 6 uker. Eget skjema.

ktr. med rtg. 3 mnd. Avvikler korsett fra 4 mnd. etter skjema i metodebok (iløpet av 6-8 uker). Vanligvis 6 mnd. sykemelding ved fysisk arbeid.

3.kontroll 6 mnd. med rtg.

Videre kontroll hvis behov etter 12 og 24 mnd. ( det siste kun ved evt .forsikringsmessig sluttvurdering.)

 

B) Opererte ryggfrakturer uten tverrsnitslesjon: (op.med CD-Horizon Legacy eller TENOR )

ktr.med rtg 6 uker.

ktr. med rtg. 3 mnd.

ktr. med rtg. 6 mnd.

4 ktr. med rtg. 12 mnd.

5 ktr. med rtg. 24 mnd. Videre kontroll kun ved behov.

Fjerner ikke osteosyntesemateriale rutinemessig. Sykemelding vanligvis 6 mnd. ved fysisk tungt arbeid. Bruker ikke korsett ,bortsett fra ved uttalt osteoporose eller svær overvekt,eller evt.suboptimal instrumentering.

 

C) Opererte ryggfracturer med tverrsnittslesjon:

Samme kontrollopplegg som over.

SPINALENHETEN vil ofte ha pasientene og kontroll kan oftest samordnes med opphold/ktr. der.Vi er restriktive med å fjerne metall p.g.a.fare for sekundære feilstillinger, derfor bare på helt spesiell indikasjon (oftest ved intractable smerter og behov for MR etc.)

Denne pas.gruppe bruker korsett (Airback) de første 3 mnd postop. De mangler en del av sitt muskelforsvar og hard trening kan erfaringsmessig gi smertereaksjoner

 

8. TIBIACONDYLFRAKTURER

(Ved operasjon med condylplate)

ktr. med rtg. 8 uker postoperativt. Avlaster fram til det. Full bevegelighet. Etter dette delbelaste inntil smertegrensen i 4 uker avhengig av fraktur og støtte under leddflaten. Fysioterapi anbefales.

Videre ktr. kun ved behov.

 

9. LEGGFRAKTURER

A)Konservativt behandlede

ktr. med rtg. etter 1 uke, deretter 3-4 uker etter fraktur for ortose anleggelse hvis pasienten egner seg til dette. Kfr.ortosekapitellet for mer utfyllende info. (Vurdere huden, ortoseanleggelse må skje innen 6 uker etter fraktur). Aksepterer ½ benbreddes sidedislokasjon, 1 cm forkortning og ingen aksefeil (max. 5 grader) eller rotasjonsfeil.

Ktr. med rtg. en uke etter at ortose er anlagt (tilpasning og repetisjon av instruksjon). Pas. tillates å starte belastning til smertegrensen umiddelbart etter ortoseanleggelse.

Senere ktr, hver 4.-5 uke inntil tilheling (vanligvis 3-5 mnd)

 

Hos dem som ikke egner seg for ortose skiftes til lav gips etter 6-8 uker.

 

B) Operativt behandlede (margnagle/ekstern fiksasjon)

ktr. etter 6 uker med rtg . Belaster avhengig av stabilitet i fraktur og osteosyntese. Margnaglete tverrfrakturer kan ofte belaste til smertegrensen fra dag 1.

 

Ekstern fikserte vurderes individuelt med hensyn til belastning.

2.ktr. med rtg. etter 12 uker .Videre kontroll kun ved behov.

 

Fjerner margnagler kun ved plager.

 

10. FEMURFRAKTURER

ktr. etter 6 uker uker med rtg.

ktr.etter 12 uker med rtg.

Videre kontroll etter behov.

 

De fleste skal kun markere steget første 6-8 uker. Videre belastning vurderes individuelt avhengig av stabilitet i fraktur og osteosyntese.

 

11. SEMENTERTE HOFTEPROTESER.

PRIMÆRE USEMENTERTE HOFTEPROTESER GJØRES IKKE LENGER HER, MEN DE SOM ER SATT INN TIDLIGERE MÅ FØLGES NØYE, TROLIG ÅRLIG FRA 5 ÅR POSTOPERATIVT

Belaster til smertegrensen - anbefalt å bruke 2 krykker første 6 uker.

 

ktr. med rtg. protesebekken og aktuell hofte 3 mnd. postop. Ta blodprøver dersom et er tatt ben til benbank - egne skjema.

 

ktr. med rtg. etter 6 år. Videre kontroll vurderes dersom det har tilkommet faresignal for løsning (oppklaringssoner / migrasjon / smerter).

 

Ved pasient under 60 år på operasjonstidspunktet bør pasienten følges hvert 5. år med klinisk kontroll og rtg.

 

12. KNEPROTESER

ktr. med rtg. 3 mnd. postoperativt. Blodprøver hvis bein til beinbank.

ktr. 6 år postoperativt. Dersom ingen løsningstegn kan man avslutte kontroller.

 

Dersom pasienten er under 60 år ved operasjon bør pasienten følges hvert 5. år

 

13. SKULDER, ALBUE og ANKEL PROTESER

Samme som kneproteser

 

14. FRAMRE KORSBÅNDSREKONSTRUKSJON

Klinisk ktr 6 uker post.op. (suturer fjernes hos egen lege)

Deretter ktr. etter 3 mnd og 6 mnd hos fysioterapeut.

Siste kliniske ktr. 1 år post.op. hos operatør

 

15. SKULDERSTABILISERING / CUFFSUTUR

Klinisk ktr. etter 6 uker hos fysioterapeut her. Aktiv utadrotasjon startes. (Suturer fjernes hos egen lege).

Kontroll hos operatør etter 3 mnd. Sykemelding 4-6 mnd. ved tungt fysisk arbeid.

 

16. ACROMIONRESEKSJON (åpen el. artroskopisk)

ktr. 6 –8 uker postoperativt hos operatør. Suturer fjernes hos egen lege. Sykemelding avh. av yrke

Senere ktr. kun ved behov

 

17. PATELLA-FRAKTURER

Belastning til smertegrensen på strakt kne. Bevege fritt på ubelastet bein

Ktr. med rtg. etter 6 uker. (fjerner suturer hos egen lege). Quadriceps trening.

Videre ktr. kun ved behov. Osteosyntesemateriale fjernes kun ved plager.

 

19. TRIPPELARTRODESE/ANKELARTRODESE

Gipsskift før utreise ved behov. Avlaste.

Ktr. etter 6 uker med gipsskift og suturfjerning. Gågips. Tillates belastning til smertegrensen.

 

Neste ktr. etter 12 uker med rtg. Fjerne gips før rtg.

 

20. ACHILLESSENERUPTUR

ktr. med gips- og suturfjerning etter 2-3 uker. Skifte til Walker-ortose eller omlegging av gips til nøytral stilling i ankel. Tillates belastning til smertegrensen når de har nøytral stilling i ankel. Friskmelding med Walker ortose er mulig i visse yrker etter 14 dager.

ktr. etter 6 uker med seponering av gips / Walker ortose. Sykemelding 1-4 uker videre avhengig av arbeid. Fysioterapi ved behov. Gradvis avvikling av krykker i løpet av 1-2 uker

 

Reruptur skjer vanligvis i løpet av første 3-4 mnd. Forsiktig med max fraspark i trapp og ved løping i denne perioden.

 

21. MENISKRUPTUR

Ingen rutinekontoll etter meniskreseksjon på voksne pasienter.

 

Ved sutur avlaster pas. i 6 uker med krykker. Belaster på strakt kne. Unngå fleksjon over 90 grader første 6 uker. Forsiktig med dype knebøy i 6 mnd.

Ktr. 6 uker postoperativt.Videre ktr. kun ved behov

 

22. SUPRAKONDYLÆRE FEMURFRAKTURER

Operert med vinkelplate.

Avlaster i 8 uker. Deretter gradvis økende belastning frem til 12 uker. Øke 15 kg pr.uke

1.ktr. med rtg. 8 uker. Suturfjerning hos egen lege. Avsluttende ktr. med rtg. 12 uker postop. Videre ktr. kun ved behov. Rekvisisjon til fysioterapi

 

Operert med retrograd margnagle / LISS plate.

Grad av belastning avhenger av stabilitet i fraktur og osteosyntese. Bør vanligvis kun belaste med beinets vekt.

Ktr. med rtg. etter 8 og 12.uker. Fysioterapi.