Orthoseanleggelse

17.11.2016Versjon 1.0Forfatter: Sven Young

Orthoseanleggelse 

Når man har valgt å behandle en crusfractur konservativt skal den behandles med orthose, dersom dette ikke er kontraindisert. Pasienten tas til kontroll etter 2 - 4 uker for fjerning av den høye gipsen og annleggelse av orthose. Dette avhenger noe av frakturtypen og pasientens generelle tilstand.

 

Ved anleggelse av orthose er det viktig å ha minst en hjelper. En må ha planlagt på forhånd og ha alt nødvendig utstur tilgjengelig.

 

Vi legger orthosene selv på orthosepoliklinikken og bruker myk, syntetisk gips (Soft Cast) med harde sidelasker (Scotch Cast). 

 

Bildene viser hvordan vi legger en standard leggorthose.

 

For å unngå gnag på malleolene og Achillessenen, spesielt hos pasienter med dårlig hud, kan man legge selvklebende filt på de mest prominerende områdene (fig. 1). Denne fjernes før den ferdige orthosen settes på. Det legges på "strømpe" fra over kneet til ned på fotryggen. Etter at man har lagt en pølse laget av en brettet strømpe eller "collar‘n cuff" under strømpen på forsiden (fig. 2 og 3) tapes strømpen fast proximalt og distalt slik at den ikke glir.

 

Man tegner så opp konturene av orthosen slik at den støtter godt rundt malleolene og tibiacondylene, men tillater bevegelse i kneet og ankelen (fig. 2 og 3). For å oppnå dette må det være god plass til Achilles- og patellarsenene. Orthosen må ikke hindre dorsalflekson i ankelen eller fleksjon i kneet.

 

 Figur 1. Selvklebende filt på mediale malleol
Figur 1. Selvklebende filt på mediale malleol

 

 

 Figur 2. Konturen tegnes opp.
Figur 2. Konturen tegnes opp.

 Figur 3. Svart tusj viser leddspaltenivå.
Figur 3. Svart tusj viser leddspaltenivå.

 

Det legges på et dobbelt lag (50% overlapping) med tørr Soft Cast. To omganger nederst og øverst for å unngå at det blir for tynnt her.

 

Laskene legges på medialt og lateralt og klippes til så de kommer ca 1 cm innenfor de opptegnede konturene av orthosen ved malleolene og tibiacondylene (fig. 4 og 5). Dette er viktig da de harde laskene får svært skarpe kanter når de stivner. Soft Cast derimot gir en myk og skånsom kant.

 

 Figur 4. Lasken klippes til ved malleolen
Figur 4. Lasken klippes til ved malleolen

 Figur 5. ...og tibiacondylen.
Figur 5. ...og tibiacondylen.

 

Når laskene er tilpasset legges ett lag Soft Cast med lite overlapping for å feste disse (fig. 6) og det surres på fuktet elastisk bind for å få gipsen til å herde. 

 

Mens gipsen herder han en anledning til å forme denne. Den skal formes nøyaktig rundt malleoler og kne. En bør være minst to personer til dette arbeidet. Klem godt fortil på tibia og bak i knehasen slik at gipsen blir nærmest trekantet i tversnitt øverst. Nederst ved malleolene får den en firkantet, tilnærmet ruter-, form.

 

 Figur 6. Enkelt lag med Soft Cast til slutt.
Figur 6. Enkelt lag med Soft Cast til slutt.

 Figur 7. En bør ha minst en hjelper.
Figur 7. En bør ha minst en hjelper.

 

I tillegg må en ikke glemme å legge et korrigerende press over frakturen dersom det er feilstilling eller en forventer dette (intakt fibula).

 

 Figur 8. Gipsen formes mens den herder
Figur 8. Gipsen formes mens den herder

 Figur 9. Klippes opp fortil over "pølsen"
Figur 9. Klippes opp fortil over "pølsen"

 

Selve gipsen er nå ferdig og klippes opp fortil over "pølsen" og tas av. Strømpen sitter fast i gipsen og man kan derfor klippe langs tegningen på innsiden (fig 10). 

 

Det mites fast fire stropper med borrelås. Trekk på en ny strømpe og stram orthosen godt. Trim til kanter som kan komme til å gi gnag.

 

 Figur 10. Orthosen tas av og man klipper langs skissen på foringen.
Figur 10. Orthosen tas av og man klipper langs skissen på foringen.

 

Pasienten skal bevege i kne og ankel. Orthosen kan belastes det smerten tillater. Den skal strammes flere ganger daglig. 

 

Kontroll en uke etter orthoselegging for ny informasjon og for å se etter gnagsår etc. Deretter kontroll hver fjerde uke til klinisk og røntgenologisk tilheling.

 

 Figur 11. Orthose ve. legg på en ung gutt.
Figur 11. Orthose ve. legg på en ung gutt.