Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Francisella tularensis dyrkning

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
13.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Turid Høiem, Andreas Lind, Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om harepest (tularemi).

Ved sterk mistanke om tularemi anbefales prøvemateriale også undersøkt ved PCR-metodikk. Dette utføres ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs hospital, se Sendeprøver (eksterne laboratorier).

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

 

Mistanke om Francisella må alltid oppgis på laboratoriets rekvisisjon.

Dette for å sørge for adekvat håndtering av prøven og for å redusere smitterisiko for laboratoriets personale.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkningsmetodikk inklusive selektivt medium for F. tularensis.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Ved funn av Francisella sp. vil rekvirenten orienteres både per telefon og ved utsendelse av skriftlig svar.

Svartid 

Negative svar: 10 dager.

Svartid for positive resultater vil variere.

Merknader 

  • Mistanke om Francisella må alltid oppgis på laboratoriets rekvisisjon. Dette for å sørge for adekvat håndtering av prøven og for å redusere smitterisiko for laboratoriets personale.
  • Tularemi er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A). Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.
  • Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved utbrudd, ved mistanke om overføring med næringsmidler eller ved smitte fra dyr.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.