Osteoporotiske kompresjonsbrudd

12.08.2020Versjon 2.0Forfatter: Tor-William Baarøy

Innledning 

Kompresjonsbrudd i ryggen er det vanligste osteoporotiske bruddet. Behandlingen er i utgangspunktet konservativ. Atraumatiske ryggsmerter +/- utstråling hvor det ikke påvises fraktur og uten kjente kompresjonsfrakturer, håndteres på HUS av nevrologisk/nevrokirurgisk avdeling.

Klinikk 

Smerter lokalisert til affisert ryggvirvel. Fraktur kan oppstå uten traume hos pasienter med osteoporose. 

Diagnostikk 

Undersøkelse:

  • Fokal smerte ved dyp palpasjon av aktuell processus spinosus.
  • Kyfosering ved multiple kompresjonsbrudd.
  • Nevrologiske utfall er sjelden.

 

Billeddiagnostikk:

  • Rtg er i de fleste tilfeller tilstrekkelig.
  • Ved nevrologiske utfall kan det være aktuelt å gå videre med CT og MR.
  • Hvis ankylosert rygg på rtg bør en ha lav terskel for MR da det er lett å overse frakturer på rtg og CT. Disse tilheler dårlig og skal ofte opereres.

Behandling  

I utgangspunktet er behandlingen smertelindring og mobilisering. Dersom pasienten ikke klarer seg hjemme, kan innleggelse på ØHD være en god løsning. Dersom de ikke kan ta imot pasienten, vil en kort innleggelse på sykehuset kunne være nødvendig i påvente av plass på sykehjem eller utskrivelse til hjem med nødvendig hjelp.

 

Reband støttebelte kan i noen tilfeller gi smertelindring. Det kan fås av fysioterapeut på huset eller kjøpes på apotek.

 

Det er viktig med utredning og behandling av underliggende osteoporose.

Kontroll 

Det er i utgangspunktet ikke nødvendig med kontroll på ortopedisk avdeling.