Postoperativ smertebehandling til voksne, dagkirurgiske gynekologiske pasienter.

04.09.2020Versjon 1.4Forfatter: Britt Iren Skeide

Generelt 

Mål for smertebehandlign er VAS<4. All medikamentell behandling må individualiseres og ordineres av anestesilege.  Obs kontraindikasjoner i forhold til den enkelte pasient. 

Paracetamol 

  • 15mg/kg iv x 4 (max 1g x 4)

            eller

  • 20mg/kg po x 4 (max 1,5g x 4)

NSAIDs 

  • Ketorolac 10-30 mg iv inntil x 3

                     eller

  • Diclofenac 50 mg po/sup inntil x 3

Opioider 

  • Fentanyl 50-100 ug
  • Morfin 10-20 mg po 

Utskriving til hjem 

Anestesilege og gynekolog må godkjenne hjemreise.

Sykepleier fyller ut skjema: Recovery etter anestesi - scoringssystem