Analyser

Pneumocystis jirovecii DNA

12.05.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om pneumoni hos immunsupprimerte pasienter. Se også Pneumocystis jirovecii.

Prøvemateriale 

Prøve i sterilt prøveglass.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse. Rask transport til laboratoriet er viktig.

Undersøkelsesprinsipp 

Semikvantitativ påvisning av P. jirovecii DNA ved hjelp av in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist

 

Laboratorier vil ofte svare ut semikvantitativt (f.eks. lav soppmengde/høy soppmengde) eller angi sterkt/svakt positiv PCR.

 

Positive funn blir ofte ringt til rekvirent, angi derfor telefonnummer på rekvisisjon.

Svartid 

Hverdager: Svar samme dag eller dagen etter. Undersøkelsen utføres ikke lør-, søn- og helligdager.

Tolkning 

Analysen kan ikke skille mellom kolonisering og aktuell infeksjon. Funn må alltid sammenholdes med klinikk og radiologiske funn.

Sterkt positiv PCR/høy soppmengde kan tale for aktuell infeksjon.

 

Enkelte laboratorier sammenholder resultatet av PCR undersøkelsen med immunfluorescens undersøkelse.