Analyser

Akuttpanel spinalvæske

23.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetakning 

Misstanke om viral eller bakteriell meningitt/encefalitt.

 

Ta kontakt med vakthavende mikrobiolog.

Dagtid: 711 22115

Etter 16:00: Se vaktliste

Prøvemateriale 

Utførende laboratorium 

Ålesund: For sykeshusene i Ålesund og Volda

Molde: For SNR

Analysemetode 

PCR - filmarray

 

Følgene agens inngår i analysen:

 

Bakterier Virus
 • Escherichia coli K1
 • Haemophilus influenzae
 • Listeria monocytogenes
 • Neisseria meningitidis
 • Streptococcus agalactiae
 • Streptococcus pneumoniae
 • Cytomegalovirus (CMV)
 • Enterovirus
 • Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
 • Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
 • Human herpes virus 6 (HHV-6)
 • Human parechovirus
 • Varicella zoster virus (VZV)
 
Sopp
 • Cryptococcus neoformans/gattii

Tolkning 

Funn av HHV-6 er sjeldent relevant. Mange har HHV-6 virus DNA innlemmet i sitt kromosomale DNA, og vil få positiv PCR dersom det er celler til stede i spinalvæsken. Konferer mikrobiolog.