Analyser

Adenovirus DNA

16.09.2022Versjon 0.5

Indikasjon for prøvetaking 

  • Luftveisinfeksjon (symptomvarighet under 2 uker)
  • Øyeinfeksjon
  • Sykdomsutredning og overvåkning ved immunsuppresjon.

 

Ved gastroenteritt, se Adenovirus DNA (fæces).

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Ålesund: Som del av utvidel luftveispanel for barn og fæces panel for voksne.

Molde: Alle aktuelle prøvematerialer som del av Luftveisvirus PCR-panel eller som enkeltanalyse ved Øyeprøver

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Enkelte prøver med påvist adenovirus-DNA sendes til St. Olavs hospital for forsøk på typebestemmelse.

Tolkning 

Adenovirus er hyppig forekommende i befolkningen og kan gi asymptomatisk infeksjon. Betydningen av en positiv adenovirustest må derfor tolkes utifra klinikken og pasientens øvrige mikrobiologiske prøvesvar.