Hvem har utarbeidet retningslinjen?

03.06.2021Versjon 0.9

Retningslinjen er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe på 10 personer. Det er de regionale fagmiljøene, NTF og NevSom i felleskap som har foreslått hvem som skulle inviteres til å delta i dette arbeidet. Det ble lagt vekt på at gruppen skulle være bredt tverrfaglig sammensatt og skulle representere hele landet. I gruppen er det fagpersoner som har erfaring med voksne og med barn med Tourettes syndrom.

 

Følgende personer har vært medlemmer av gruppen:

 

NAVN

TITTEL

ARBEIDSSTED

Kristin A Bakke

Overlege og leder av arbeidsgruppen

NevSom, Oslo Universitetssykehus

Morten Bekk

Psykologspesialist

RKT, Helse-Sør Øst, Oslo Universitetssykehus

Berit Dahle

Psykologspesialist

BUP, Universitetssykehuset Nord-Norge

Heike Eichele

Lege, PhD

RFM Helse Vest, Haukeland universitetssjukehus

Egil Midtlyng

Psykologspesialist

NevSom, Oslo Universitetssykehus

Liv Irene Nøstvik

Sykepleier, daglig leder

Norsk Tourette Forening (NTF)

Arne Opdahl

Kommuneoverlege (pensjonist)

Rennebu kommune

Lisbeth Iglum Rønhovde

Spesialpedagog

BUP/ Selvstendig

Marit Synnøve Skrove

Overlege/førsteamanuensis

BUP, St Olavs hospital/ RKBU NTNU

Nils Olav Aanonsen

Avdelingsleder/overlege

Avd. for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus

  • Gå til avsnitt
  • Lukk