Analyser

Dyrkning av morsmelk

11.04.2024Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om mastitt.

 

Screening av morsmelk fra Morsmelksentralen.

Prøvemateriale 

Morsmelk på sterilt glass.

Prøvetaking og behandling 

På steril beholder.

Oppbevaring og forsendelse 

Oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkning.

Svar 

Kliniske prøver

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse der dette er indisert.

 

Morsmelk fra Morsmelksentralen

Ved funn av mikrober som ikke anses patogene i morsmelk besvares prøven med funn av apatogene mikrober med samlet kimtall. Ved funn av potensielt patogene bakterier kommenteres dette sammen med mikrobefunn med mengdeangivelse.

Tolkning 

Svar på prøver fra Morsmelksentralen vil alltid ledsages av en kommentar dersom melken, i henhold til retningslinjer, ikke kan brukes rå. For ytterligere informasjon vises det til Melkebankens egne prosedyrer samt til Helsetilsynets veileder "Utredning om drift og organisering av morsmelkbanker (pdf)".