Analyser

Humant parvovirus B19 IgM

29.05.2024Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

Utredning av sykdom der det mistenkes Parvovirus B19-sykdom.

 

Rekvireres alltid sammen med Humant parvovirus B19 IgG.

 

Ved mistanke om smitte eller sykdom hos gravide, bør Parvovirus B19 DNA rekvireres i tillegg.

Prøvemateriale 

En av følgende

 

Minimum 250 μL.

Svar 

Negativ/Positiv

 

Enkelte laboratorier vil angi titernivå/konsentrasjon.

Svartid 

1 virkedag.