Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Clostridioides difficile toksinpåvisning

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
13.11.2023Versjon 1.6Forfatter: Andre Ingebretsen, Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

 • Clostridioides difficile-enterokolitt
 • Antibiotika/cytostatiska-assosiert diare
 • Utbruddsoppklaring

Prøvemateriale 

5 ml (1-2 skjeer) fæces i steril beholder uten tilsetninger.

 

Kun Rikshospitalet: Ved ileus og mistanke om C.difficile infeksjon: bruk rektal pensel (e-swab) dersom det ikke er mulig å sende fæcesprøve.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

 

Husk å angi sykdomsvarighet og om pasienten har fått antibiotika- eller cytostatikabehandling i løpet av de siste 6-8 ukene.

Husk å opplyse om evt. nedatt immunforsvar.

Prøvetaking og behandling 

Se Fæcesprøver.

 • Toksinpåvisning blir vanligvis bare utført på uformet/ flytende fæces
 • Analyser utføres også på formet avføring dersom det foreligger opplysninger som tilsier dette
 • Dersom avføringen inneholder blod eller slim, så bør slikt materiale tas med i prøven
 • Det er ikke behov for å ta flere enn én fæcesprøve pr pasient

Oppbevaring og forsendelse 

 • Prøven bør sendes til laboratoriet så raskt som mulig, og er ikke holdbar i mer enn 2 timer ved romtemperatur
 • Prøven holder seg imidlertid i 72 t dersom den oppbevares i kjøleskap
 • Send i transporthylse av hard plast

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av gener som koder for C. difficile toksin A og B i fæces.

Utførende laboratorium 

 • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.
 • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet.
 • Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Radiumhospitalet.

Svar 

Toksinproduserende C. difficile påvist. Prøvesvar ringes til rekvireten så raskt det foreligger.

Toksinproduserende C. difficile ikke påvist. Prøvesvar legges fortløpende ut i DIPS.

Svartid 

Prøver blir som oftes analysert daglig, eventuelt dagen etter dersom den ankommer laboratoriet etter stengetid.

Analyseres også i helger og på helligdager

 

Viktige anmerkninger

 • Ullevål: Analyse i helger må avtales mellom rekvirent og vakthavende lege ved Avdeling for Mikrobiologi (22 11 88 28)
 • Radiumhospitalet analyserer prøver levert innen klokka 20, alle dager. Mellom klokka 14 og 20 må det gis beskjed til vakthavende bioingeniør. Se også Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi OUS (labfag.no)

Tolkning 

En prøve er nok for å kunne utelukke eller påvise toksinproduserende C. difficile.

Toksiner kan påvises i flere uker etter symptomfrihet, kontrollprøver er derfor ikke indisert.

Akkreditert 

 • Analysen er akkreditert etter ISO 15189 ved lokalitet Ullevål.
 • Analysen er ikke akkreditert ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet.