Håndleddskopi (eventuelt TFCC)

19.10.2023Versjon 0.5Forfatter: Elle Anti, Christine Røde Brenne, Tanja MarstengGodkjent av: Kari L. Baadstø (avd.sjef operasjon)Godkjent dato: 2023-02-06

Indikasjon 

 • Revmatoid artritt med synovitt og smerter
 • Ganglion
 • Ulnare håndleddsmerter
 • TFCC skade

Leie 

 • Ryggleie
 • Arm på armbord - gjennomlysbart karbon
 • Avlaste med puter under kne/hæler ved behov.
 • Blodtomhetsmansjett på overarm

Anestesi/lokal 

 • Narkose
 • Marcain 5 mg/ml 20 ml

Desinfeskjon/dekking 

 • Klorhexidin 5 mg/ml m/farge
 • Rundvask hele hånden til midt på overarmen.
 • Fest 75 x 75 rundt overarmen
 • Tre på hullaken

 

 

 • Bruk av tårn, se eget avsnitt
 • Lim Steristrip 1016 rundt armen som oppsamlingspose til vann etter alt er montert og rigget klart

Operasjonsteknikk 

 • Setter inn NaCl 9mg/ml inn i leddet.
 • Dorso-ulnar / dorso-radial portal.
 • Går inn i leddet med scop og shaver.
 • Gjør synovectomi

Klargjøring av stue  

 • Sjekke MTU, blodtomhetsapparat og rack.
 • Ved ganglion og ordinær håndleddscopi: rack motsatt side av aktuell hånd.
 • Overarmsmansjett
 • Vaskebukk
 • Eventuelt: intravenøsstativ

Utstyr fra stuen 

 • Hansker
 • Steri strips

Bandasje 

 • Kompresser
 • Soffban
 • Elastisk bind

Plukkekort 

Vare Størrelse Antall Lager Reol Prod.nummer
Prosedyrepakke kneskopi 1 DK
Operasjonsfrakk L, XL, XXL 3 Forbrukslager K-1+2
Martins bind smal 1 Forbrukslager K-5
Sterile kompresser store 1 Forbrukslager K-3
Steri-strips 1 Forbrukslager K-5
Op-tape 2 Forbrukslager J-1
Pumpesett 1 Skopilager F-8 AR-6420
Pasientsett 1 Skopilager F-6 AR-6430
Dagsett 1 Skopilager F-7 AR-6425
Småleddskopitang Skopilager/kurv med småleddinstrumenter G-2
Shaverblad small hub 3,0 mm 1 Håndtralle/Skopilager E-3 AR-9300 DS
Elastisk bind smal 1 Skap DK/lager bak stue 2
Kurv med håndskopi instrumenter Håndtralle

Eventuelt TFCC (Triangular Fibrocartilage)

Ikke åpne utstyr før det er klarert med kirurg

TFCC suture kit

1 Håndtralle AR-8816DS

TFCC guide instrumenter (flergangs)

1 Håndtralle

Kit for Mini SutureTak Disposable instruments

1,8 mm

2 mm

1 Håndtralle AR-1322DSC

Push lock suture anker (peek) Grå

2,5 x 8 mm 1-2 Håndtralle AR-8825P

Brikker fra sterilenheten 

 • Håndleddskopi brikke
 • Vertical traction tårn
 • Mini stryker (eventult v/ TFCC sutur)

Montering av tårn