Brannskader med utfordrende lokalisasjon

13.02.2020Versjon 1.1Forfatter: Henning Onarheim, Janne Skiftesvik, Grete Thormodsæter Fitjar og Ragnvald Ljones Brekke

Håndbrannskader 

Ved omfattende og sirkulære skader på hender kan det være behov for akutt trykkavlasting i form av eskarotomi også på håndrygg og fingre. Vi foretrekker nå som oftest å benytte enzymatisk eskarotomi, se Akutt kirurgi (Enzymatisk eskarotomi)  Dersom dette ikke er gjennomførbart, utføres kirurgisk eskarotomi, se: Akutt kirurgi: eskarotomi, inkludert avlastning av karpaltunnelen ved behov. Denne prosedyren bør utføres av kirurg som er vant med å operere på hender, da den er teknisk noe mer krevende enn øvrige eskarotomier. 

 

Dersom man er usikker på om eskarotomi er nødvendig, må hendene og deres sirkualsjon overvåkes nøye. Hendene eleveres og perifer sirkulasjon må kontrolleres hyppig.

 

Sårstell: 

Hendene vaskes, løse hudflak fjernes, negler klippes og renses. Håndbrannskader kan være særlig godt egnet til "kjemisk debridement" ved bruk av Nexobrid, slik at en mest mulig kan bevare viabelt vev.

 

Bandasjering av hender:

Må tilpasses det valgte bandasjematerialet. Generelt bandasjeres hver finger for seg. Ved skade i håndflate, særlig hos barn,  er det svært viktig med ekstensjon av fingre og håndflate, samt abduksjon av tommel. Ved skade både i håndflate og av håndrygg bandasjeres i "hvilestilling". Ved sårstell av hender på dagtid er det ønskelig at fysioterapeut deltar

 

Ved brannskade av hender og armer eleveres alltid disse, særlig i akuttfasen. (Se også Fysioterapi).

Brannskade av ansikt og ører 

Svært omfattende og dype brannskader i ansiktet kan være aktuelle for tidlig kirurgi. Det er da gjerne aktuelt å utføre enzymatisk revisjon (se i kapittelet Nedskjæring

 

Delhudsskader i ansiktet behandles konservativt. Blemmer og forurensning fjernes, og ansiktet smøres inn med et tynt lag vaselin eller medisinsk honning. Medisinsk honning kan ligge på i inntil tre dager; erfaringsmessig kan honning kreve ny påføring etter 1-2 dager.

 

Stell av ansiktsbrannskader er ofte svært smertefullt, og slike stell krever da ofte generell anestesi. Ansikt vaskes da med saltvann eller Prontosan, og øyne rengjøres eventuelt med "øyespyd". Menn barberes skånsomt.

 

Det er viktig å være forsiktig ved stell slik at vask og skorpefjerning ikke medfører blødning idet dette vil øke tendensen til arrdannelse.

 

Brannskader på ørene

Ører behandles nesten alltid konservativt med daglig vask med Prontosan eller NaCl 9mg/ml og påsmøring av Flamazine. Selv om det er blottet brusk vil ørene langsomt kunne epitelialiseres og selve øreformen forhåpentligvis beholdes.

Brannskader på hals 

Ved brannskader på halsen utvikles lett fleksjonskontrakturer. Nakken ekstenderes godt, og bruk av hodepute frarådes. 

 

Dype brannskader fortil på hals, kan gjøre det aktuelt å vurdere tidlig tracheostomi og gjerne samtidig revisjon og dekking. 

Brannskader i armhulene 

Armhuleområdet er særlig utsatt for kontrakturer og arrstrengsdannelser. Armene forsøkes leiret med 90° abduksjon i skuldre, se Fysioterapi. Ofte er det aktuelt for fysioterapeut å bruke anestesi ved sårstell til samtidig å få tøyet godt i skuldrene.

Brannskader i perineum og på genitalia 

Hos pasienter som ikke selv har kontroll på avføring, kan en Fecal-collector fungere brukbart - hvis det er tilstrekkelig margin med uskadet hud omkring anus for feste av fecal-collector. 

 

Flexi-Seal kan også fungere rimelig bra for oppsamling av avføring, men dette forutsetter av avføringen har ganske tynn konsistens og tolereres dårlig av ikke-sederte pasienter.

 

Helt unntaksvis har en i noen tilfeller med svært dyp skade på setet, og samtidig tilgjengelig uskadet hud fortil på abdomen, tidlig i forløpet vurdert å anlegge en avlastende kolostomi, om mulig gjort laparaskopisk. Vurdering av eventuell kolostomi bør diskuteres tidlig med gastrokirurg og gjerne gjøres før abdominalområdet brukes som donorområde.