Analyser

Varicella-zoster virus IgG

23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Negativ / Positiv

Svartid 

Serum: 1-3 virkedager.

Spinalvæske: 1-8 virkedager.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Merknader 

Varicella zoster-infeksjoner i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.