Analyser

Dyrkning av intravasale kateterprøver

07.06.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om kateterinfeksjon fra intravasalt kateter.

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

Transporteres til mikrobiologisk avdeling så raskt som mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkning evt. med tillegg soppdyrkning.

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse.

Tolkning 

Klinisk relevans av eventuelle funn vurderes ut fra identifikasjon og mengde vekst for å angi om funnet mest sannsynlig skyldes kolonisering eller infeksjon.

Merknader 

Ved signifikant vekst fra kateterspiss og infeksjonstegn hos pasienten er det aktuelt å ta blodkulturer, helst fra en perifer vene. Eventuelt kan det tas blodkultur gjennom kateter og perifer vene.