Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Mykobakterier (syrefaste staver) mikroskopi

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
05.06.2023Versjon 1.1Forfatter: Turid Høiem, Lumnije Dedi

Indikasjon for prøvetaking 

Se også Mykobakterier.

Prøvemateriale 

Diverse materialer, se Mykobakteriedyrkning.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Metode basert på mikroskopi etter Auramin og/eller Ziehl-Neelsen farging.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Syrefaste staver Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

1 virkedag.

Akkreditert 

Analysen (Auraminfarging ved Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet; hhv Ziehl-Neelsenfarging ved Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål) er akkreditert etter ISO 15189.