Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Mykobakterier (syrefaste staver) mikroskopi

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Turid Høiem, Tone Tønjum, Hanne BrekkeGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Se også Mykobakterier.

Prøvemateriale 

Diverse materialer, se Mykobakteriedyrkning.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Metode basert på mikroskopi etter Auramin og/eller Ziehl-Neelsen farging.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Syrefaste staver Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

1 virkedag.

Akkreditert 

Analysen (Auraminfarging ved Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet; hhv Ziehl-Neelsenfarging ved Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål) er akkreditert etter ISO 15189.